O nama

Cijenjeni posjetioci, dobro došli na zvaničnu web stranicu firme Sword Security d.o.o. Putem naše web stranice Vam predstavljamo naše glavne usluge kao i sisteme zaštite lica i imovine.

U skladu sa potrebama naših klijenata, odmah, povremeno ili stalno, Sword Security je u mogućnosti da osigura profesionalno, iskusno i kompetentno osoblje koje će ispuniti Vaše zahtjeve iz oblasti fizičke i tehničke zaštite.

Svi uposlenici Agencije koji rade na poslovima fizičke zaštite su kvalifikovani zaštitari koji su obučeni za jednu ili više oblasti kao što su:

– zdrava i sigurna okupacija,
– preventivno djelovanje,
– operacije nadzora i
– reagovanja u hitnim slučajevima.

Detaljno razmatramo zahtjeve zainteresovanih klijenata, a rješenja prilagođavamo njihovim uputama i zahtjevima.