Sistemi zaštite

  • Fizička zaštita imovine i lica
  • Tehnička zaštita
  • Vatrodojavni sistemi zaštite
  • Protuprovalni sistemi zaštite
  • Video nadzor
  • GPS nadzor lica i vozila
  • Sistemi kontrole prolaza i evidencije radnog vremena