Tehnička zaštita

Usluge tehničke zaštite

U svrhu što kvalitetnije zaštite imovine naših klijenata, iz oblasti tehničke zaštite, nudimo više tipova zaštite, a koje pruža naša stručna tehnička služba sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.

Usluga tehničke zaštite podrazumijeva ugradnju sistema koji doprinose efikasnijoj fizičkoj zaštiti štićenog objekta ili samostalnoj zaštiti ugradnjom sistema:

 • Sistemi videonadzora
 • Sistemi vatrodojave
 • Alarmni sistem protivprovale i protivprepada
 • Perimetarska zaštita sa upotrebom vještačke inteligencije (AI)
 • Video-interfonski sistem
 • Sistemi kontrole pristupa i evidencije radnog vremena
 • Sistem evakuacijskog i ambijentalnog ozvučenja
 • Integrisanje sistema
 • Ispitivanje tehničkih sistema zaštite
 • Ugradnja, programiranje, puštanje u rad tehničkih sistema zaštite
 • Automatika za krilne i klizne kapije, automatske rampe
 • Smart sistemi: Smart city / Smart home
 • Sefovi i trezori
 • Visokobezbjednosne brave
 • UPS sistemi

U skladu sa navedenim vršimo, prodaju, ugradnju, redovno održavanje i servisiranje predmetne opreme.

Naš stručni tehnički tim po zahtjevu potencijalnih klijenata izlazi na lice mjesta, vrši procjenu potrebne tehničke zaštite, besplatno izrađuje idejno rješenje i formira ponudu, a uz uvažavanje zahtjeva klijenata, te u skladu sa istom vrši prezentaciju iste.

Kompletane sisteme, moguće je uvezati sa postojećim 24-satnim Dojavno operativnim centrom naše Agencije, te na taj način dodatno osigurati štićeni prostor, gdje će se na svako aktiviranje pomenutih sistema, na štićeni prostor uputiti najbliži interventni tim Agencije, kako bi provjerio ili eventualno spriječio provalu odnosno nastanak štete.