Fizička zaštita

Usluge fizičke zaštite

Usluge fizičke zaštite predstavljaju obezbjeđenje lica i imovine koje vrše certifikovani zaštitari u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i principima evropskog sistema i standarda zaštite.

U skladu sa navedenim, vršimo redovne godišnje provjere psihofizičkih sposobnosti uposlenika, te redovne provjere sposobnosti rukovanja oružjem.

Usluge fizičke zaštite uključuju:

  • fizičku zaštitu objekata bilo koje namjene;
  • blisku VIP zaštitu;
  • fizičku zaštitu intervencijom;
  • obezbjeđenje svih vrsta manifestacija i kulturno sportskih događaja;
  • transport novca i dragocjenosti.