DOC – Dojavno-Operativni Centar

Dojavno operativni centar

Dojavno-operativni centar predstavlja vitalni segment obavljanja djelatnosti Agencije.

Rad dojavno-operativnog centra ogleda se kroz nadzor štićenih objekata 24/7 od strane certifikovanog lica Agencije, a što podrazumijeva sljedeće:

  • pravovremeno reagovanje na alarmni signal (alarma provale, požara, vatrodojave, panik alarma kao i ostalih alarma iz sistema tehničke zaštite), upućivanje najbližeg interventnog tima na adresu štićenog objekta, obavještenje klijenta, te u slučaju potrebe kontaktiranje nadležnih organa i službi (policija, vatrogasci, hitna pomoć i slično);
  • live praćenje putem video linka;
  • GPS monitoring lica i vozila;
  • evidenciju i arhiviranje podataka o pristiglim događajima;
  • izradu i slanje dnevnih, sedmičnih, mjesečnih ili godišnjih izvještaja klijentu.