Posao

AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE “SWORD SECURITY” D.O.O. SARAJEVO

Uslijed širenja poslovanja, u potrazi smo za pozitivnom i motiviranom osobom, odličnih komunikacijskih vještina, koja želi raditi u dinamičnoj sredini i uživati u izazovima posla.
Ukoliko želite postati dio našeg dinamičnog tima i profesionalnog okruženja, prijavite se na konkurs za radno mjesto:

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

SARADNIK U ODJELU JAVNIH NABAVKI

Opis poslova i odgovornosti:

 • Praćenje zakonske regulative o javnoj nabavci;
 • Prati objavljene tendere, preuzima tendersku dokumentaciju i vrši analize tenderske objave;
 • Priprema cjelokupnu tendersku dokumentaciju za delegirane postupke;
 • Vrši analize cijena i asortimana;
 • Priprema uzorke, certifkate i uvjerenja;
 • Provodi pripremu tehničkog dijela ponude;
 • Priprema kalkulativni dio tenderske ponude uz detaljnu analizu i pripremu cijena iz prethodnih postupaka, analize konkurentnih cijena i trenutnih tržišnih cijena;
 • Provodi ostale aktivnosti delegirane od strane šefa odjela javnih nabavki;
 • Vrši sedmične izvještaje ;
 • Ostale poslova u domenu.

Uslovi:

 • VŠS/VSS –ekonomski ili pravni fakultet
 • Spremnost za rada u timu,
 • Poznavanje engleskog jezika,
 • Važeća vozačka dozvola B kategorije (nije obavezno)
 • Ekspert u poslovima javne nabavke – najmanje jedna godina radnog iskustva,
 • Dobro poznavanje rada MS Offica.

Vještine:

 • Komunikativnost
 • Timski rad
 • Pozornost na detalje

 

Dokumenti o ispunjavanju općih uslova

 • diploma o završenom pravnom fakultetu, univerzitetska diploma (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi. Izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome, dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

 • potvrdu o traženom radnom iskustvu (potvrda o radnom iskustvu u trajanju od dvije godine nakon sticanja visoke stručne spreme, u struci, od čega jednu godinu na poslovima u oblasti javnih nabavki);
 • dokaz o poznavanju rada na računaru;
 • dokaz o znanju engleskog jezika.

Dostaviti poslodavcu:

 • CV
 • Motivacijsko pismo

Šta možete očekivati od nas kao poslodavca?

 

 • Rad u modernom i prijatnom okruženju
 • Zanimljiv i dinamičan posao
 • Stabilan posao uz redovna mjesečna primanja
 • Profesionalno usavršavanje

Napomena: Zainteresirani kandidati mogu dostaviti svoj CV i motivacijsko pismo putem opcije“PRIJAVI SE NA OGLAS”.

Email: info@swordsecurity.ba

 Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Lokacija: Sarajevo

Broj pozicija: 1

Datum objave: 12.02.2020.

Trajanje oglasa: 15 dana (ističe 27.02.2020.)

Aplikacija za posao

SWORD SECURITY pruža jednaku mogućnost zaposlenja svim kandidatima, bez obzira na nacionalnu i religijsku pripadnost, godine i spol. Poslovna politika ove Agencije je da se, u svim okolnostima, pridržava ovih načela.

Ukoliko želite da aplicirate za posao, potrebno je da ispunite ponuđeni obrazac te da ga potpisan i ispunjen pošaljete na našu adresu.

aplikacija_za_posao

Aplikacije za posao možete takođe poslati i na našu e-mail adresu posao@swordsecurity.ba .