Posao

Aplikacija za posao

SWORD SECURITY pruža jednaku mogućnost zaposlenja svim kandidatima, bez obzira na nacionalnu i religijsku pripadnost, godine i spol. Poslovna politika ove Agencije je da se, u svim okolnostima, pridržava ovih načela.

Ukoliko želite da aplicirate za posao, potrebno je da ispunite ponuđeni obrazac te da ga potpisan i ispunjen pošaljete na našu adresu.

aplikacija_za_posao

Aplikacije za posao možete takođe poslati i na našu e-mail adresu posao@swordsecurity.ba .