Homepage

SWORD SECURITY doo Sarajevo – Vaš najbolji prijatelj

Kvalitet pruženih usluga na prvom mjestu

Naše usluge

Tehnička zaštita


Usluge tehničke zaštite

U svrhu što kvalitetnije zaštite imovine naših klijenata, iz oblasti tehničke zaštite, nudimo više tipova zaštite, a koje pruža naša stručna tehnička služba sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.

Usluga tehničke zaštite podrazumijeva ugradnju sistema koji doprinose efikasnijoj fizičkoj zaštiti štićenog objekta ili samostalnoj zaštiti ugradnjom sistema:

 • Sistemi videonadzora
 • Sistemi vatrodojave
 • Alarmni sistem protivprovale i protivprepada
 • Perimetarska zaštita sa upotrebom vještačke inteligencije (AI)
 • Video-interfonski sistem
 • Sistemi kontrole pristupa i evidencije radnog vremena
 • Sistem evakuacijskog i ambijentalnog ozvučenja
 • Integrisanje sistema
 • Ispitivanje tehničkih sistema zaštite
 • Ugradnja, programiranje, puštanje u rad tehničkih sistema zaštite
 • Automatika za krilne i klizne kapije, automatske rampe
 • Smart sistemi: Smart city / Smart home
 • Sefovi i trezori
 • Visokobezbjednosne brave
 • UPS sistemi

U skladu sa navedenim vršimo, prodaju, ugradnju, redovno održavanje i servisiranje predmetne opreme.

Naš stručni tehnički tim po zahtjevu potencijalnih klijenata izlazi na lice mjesta, vrši procjenu potrebne tehničke zaštite, besplatno izrađuje idejno rješenje i formira ponudu, a uz uvažavanje zahtjeva klijenata, te u skladu sa istom vrši prezentaciju iste.

Kompletane sisteme, moguće je uvezati sa postojećim 24-satnim Dojavno operativnim centrom naše Agencije, te na taj način dodatno osigurati štićeni prostor, gdje će se na svako aktiviranje pomenutih sistema, na štićeni prostor uputiti najbliži interventni tim Agencije, kako bi provjerio ili eventualno spriječio provalu odnosno nastanak štete.

Fizička zaštita


Usluge fizičke zaštite

Usluge fizičke zaštite predstavljaju obezbjeđenje lica i imovine koje vrše certifikovani zaštitari u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i principima evropskog sistema i standarda zaštite.

U skladu sa navedenim, vršimo redovne godišnje provjere psihofizičkih sposobnosti uposlenika, te redovne provjere sposobnosti rukovanja oružjem.

Usluge fizičke zaštite uključuju:

 • fizičku zaštitu objekata bilo koje namjene;
 • blisku VIP zaštitu;
 • fizičku zaštitu intervencijom;
 • obezbjeđenje svih vrsta manifestacija i kulturno sportskih događaja;
 • transport novca i dragocjenosti.

DOC – Dojavno-Operativni Centar


Dojavno operativni centar

Dojavno-operativni centar predstavlja vitalni segment obavljanja djelatnosti Agencije.

Rad dojavno-operativnog centra ogleda se kroz nadzor štićenih objekata 24/7 od strane certifikovanog lica Agencije, a što podrazumijeva sljedeće:

 • pravovremeno reagovanje na alarmni signal (alarma provale, požara, vatrodojave, panik alarma kao i ostalih alarma iz sistema tehničke zaštite), upućivanje najbližeg interventnog tima na adresu štićenog objekta, obavještenje klijenta, te u slučaju potrebe kontaktiranje nadležnih organa i službi (policija, vatrogasci, hitna pomoć i slično);
 • live praćenje putem video linka;
 • GPS monitoring lica i vozila;
 • evidenciju i arhiviranje podataka o pristiglim događajima;
 • izradu i slanje dnevnih, sedmičnih, mjesečnih ili godišnjih izvještaja klijentu.

Iskusno i vrhunski obučeno osoblje odgovorit će svim Vašim bezbjedonosno-sigurnosnim zahtjevima, bez obzira na složenost i kompleksnost.

Galerija

swo-c2-700x500

Slika 5 od 6