DOC – Dojavno-Operativni Centar

Dojavno operativni centar

Dojavno operativni centar ili DOC kako se u skračenoj verziji najčešće koristi, predstavlja nadzor svih štičenih prostora 24/7 od strane dežurnog i operativnog certifikovanog lica Agencije, koji vrši nadzor, evidenciju i arhiviranje pristiglih događaja.

Osnovni zadatak DOC-a jeste reagovanje na dojavni signal, bilo kojeg od sistema tehničke zaštite, zatim proslijeđivanje takve informacije interventnom timu Agencije koji odlazi na adresu ili lice mjesta, te eventualno kontaktira nadležni policijski organ ili centar za korisnike režijskih usluga.

Predstavlja dodatnu uslugu tehničke zaštite i prebacuje težište odgovornosti sa Korisnika na Agenciju, a idealan je oblik zaštite imovine u vrijeme godišnjih odmora, dužih ili kraćih odsustvovanja.

Svi podaci se uredno arhiviraju te na mjesečnom nivou u printanoj ili elektronskoj formi dostavljaju Korisniku.

„Zaštitite svoju imovinu na vrijeme, i za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem telefona 1305“